Thursday, July 16, 2009

DAT

Hei!
SÅ er det tid for en ny DAT lo.
Denne er fra CSJR kittet for juli, som også det heter Memoirs.
Jeg klarer ikke skrive så mye, jeg har tidenes gangsperre,var ute på en 2 mils tur i går...
----
Hi!
It's time for another DAT layout.
This one is from the CSJR kit for July called Memoirs.
I can't write much, i am so sore, because i went on a 13 mile wheel yesterday....

1 comment:

Rachel Hope said...

Turned out great!!!