Thursday, December 11, 2008

NYHETER!!! / NEWS!!!!

Å jeg er så GLAD!

Jeg har akkurat fått vite at jeg er blitt valgt ut til å være med i Club Scrap sitt Digital Artist Team! Jeg sendte inn noen LO'er for morro skyld, og ble valgt ut!
Jeg har vært medlem av Club Stamp i mange år, men har akkurat byttet fra den, til Club Scrap digital, fordi jeg hadde lyst til å utfordre meg selv til å digiscrappe mer.
Det som er fint med Club Scrap Digital, er at bakgrunnspapirene er de samme som i de papirbaserte kitene, og de egner seg også veldig bra for hybrid prsojekter, da de blir veldig flotte hvis man skriver dem ut.
Så nå er det bare å vente på at oppgavene skal komme, så jeg kan gå igang med dem!
Gleder meg!
Her er to av Lo'ene jeg sendte inn, og de er lagd med et Club Scrap Demo kit
----
I am so HAPPY!!!!!
I've just found out that i've been selected to be a member of Club Scrap Digital Artist Team!!!
I just sendt them some of my Layouts, just for fun, and got chosen!
I've been a memebre of Club Stamp for many years, but i've just recently switched from that to Club Scrap Digital, because i wanted to challenge myself to do more digiscrapping.
What i like about Club Scrap Digital, is that the papers are the same as in the paper based kits, and they are wonderfull for hybrid projects,because they print wonderfully.
So, now all i have to do is sit back and wait for the assignments to start, so i can go ahead.
I am so stoked!
Here are to of the Lo's i submitted and they are made with a Club Scrap Demo kit

3 comments:

Rachel Hope said...

I am SO excited for you!!! WOO HOO!! Congrats! Yuou deserve it!

Jeanette said...

Gratulerer så masse!!!
Artig at du ble valgt ut,e spent på å se ka du skal lage fremover nu!!! :D

Anonymous said...

WOO HOO!!!!! Awesome news Jane!!!!! Congrats!
LOSTie Debbie