Wednesday, June 3, 2009

DAT

Her er den første DAT layouten for juni. Kitet heter Concrete Jungle. Jeg lagde bakgrunnspapiret ved å kombinere to bakgrunnspapirer og noen digitale stempler. Jeg forandret også tagen til å bli mere gjennomskinnelig slik at bildet skimtes bak det.
----
This is the first DAT layout for june. The kit is called Concrete Jungle. I made the backgroundpaper by combining to different papers, and some digital stamps. I also changed the opacity of the tag so that the picture is visible beneath it.

1 comment:

Rachel Hope said...

What a super fun layout!!!